Skip to main content

Vad gäller för ombokning och avbokning?

För din trygghet så erbjuder vi nu två nivåer på avbeställningsskydd, BAS och PLUS. Om du önskar avbeställningsskydd skall det beställas vid bokning. Vid avbokning enligt avbeställningsskydd ges 100% återbetalning förutom bokningsavgift och kostnaden för det avbeställningsskydd du väljer. Ombokning innebär att du kan flytta ankomsten upp till 12 månader. 

Om du inte har tecknat något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning av handpenning eller slutlikvid och du har heller ingen rätt till ombokning.

 – Avbeställningsskyddet BAS (290:- per bokning och stuga)
Med avbeställningsskyddet BAS i din bokning kan du av- eller omboka fram till dagen innan ankomst i följande fall: vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar Dig själv, maka, sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Det behöver då styrkas med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

 – Avbeställningsskyddet PLUS (790:- per bokning och stuga)
Avbeställningsskydd PLUS gäller som BAS med tillägget att du oavsett anledning kan av- eller omboka fram till 7 dagar innan din ankomst (utan att behöva visa intyg).

 Avbokning skall ske skriftligen till oss (E-post, SMS eller brev). Vid händelser utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till ett likvärdigt boende.